A- A A+
Archidiecezja Poznańska
Parafia pw. Św. Mikołaja Bpa w Dubinie
Archidiecezja Poznańska
Parafia pw.
Św. Mikołaja Bpa
w Dubinie
Dzisiaj jest:

Chrzest- w drugą sobotę miesiąca o g. 17.00

Lub termin do ustalenia w biurze parafialnym. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka w biurze parafialnym z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Wymagane dokumenty: akt urodzenia dziecka, świadectwo ślubu kościelnego rodziców, zaświadczenie dla chrzestnych z ich własnej parafii- muszą być wierzący i praktykujący, jeśli w związku to wymagany ślub kościelny

Chrzest św. jest fundamentem życia chrześcijańskiego, umożliwiając przyjmowanie pozostałych sakramentów. Udzielany jest na Mszy św., co podkreśla jego związek z Eucharystią. 

  

Czas i miejsce chrztu 

Dziecko przyjmuje chrzest w kościele parafialnym rodziców. W przypadku chrztu w innym kościele, należy uzyskać zgodę swojego proboszcza. 

W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest w 2 sobotę miesiąca na Mszy św. o godz. 1700 

Zgłoszenie chrztu 

Aby ochrzcić dziecko należy zgłosić się w biurze parafialnym, najpóźniej na dwa tygodnie przed planowaną datą chrztu, w celu ustalenia terminu. 

  

Dziecko do chrztu zgłasza przynajmniej jeden z rodziców. 

  

Dokumenty 

- odpis aktu urodzenia dziecka, 

- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców, jeśli ślub był poza parafią, 

- świadectwo ślubu cywilnego, jeśli rodzice zawarli tylko taki związek. 

   

Jeśli rodzice dziecka żyją w związku niesakramentalnym (kontrakt cywilny lub bez zobowiązań prawnych), a praktykują swoją wiarę w tym co dla nich możliwe, żąda się oświadczenia na piśmie od rodziców i chrzestnych, będącego zobowiązaniem do wychowania dziecka w wierze katolickiej. 

Katecheza przed chrztem 
Rodzice i chrzestni mają obowiązek udziału w katechezie przed chrztem.

Kiedy odmawia się chrztu 

Nie udziela się chrztu, jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze. W takim przypadku odkłada się sakrament, wyjaśniając rodzicom przyczynę decyzji. 

  

Dzieci, które nie otrzymały sakramentu chrztu, a ukończyły 7 rok życia i uczestniczą w katechezie szkolnej przygotowując się do przyjęcia Komunii św., otrzymują chrzest miesiąc przed I Komunią świętą. 

  

Rodzice chrzestni 

Wymagania wobec rodziców chrzestnych: 

- ukończone 16 lat, 

- przyjęty sakrament bierzmowania, 

- praktykowanie wiary zgodnie z nauką Kościoła. 

  

Rodzicem chrzestnym nie może być osoba żyjąca w związku niesakramentalnym oraz młodzież, która nie uczestniczy w katechizacji. 

  

Chrzestni spoza parafii, dostarczają zaświadczenie z parafii zamieszkania, o praktykowaniu wiary. 

  

Chrzest osób dorosłych 

Przygotowaniem do chrztu osób dorosłych zajmuje się Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny przy parafii pw. Matki Bożej Bolesnej w Poznaniu. 

Adres: 

ul. Głogowska 97 

PL 60-265 Poznań 

tel. +48 61 886 87 38 

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1213 - 1284.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 849 - 878.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 581 - 587.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 503 - 521. 

SAKRAMENT POKUTY

W dni powszednie i niedziele
Przed mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca
14.00-15.00, 17.00-18.30

 

MSZE ŚWIĘTE

W dni powszednie
18.30

W niedziele
8.00, 10.30

DPS Osiek
Nie ma mszy św.
ze względu na pandemię

Intencje mszalne

Sprawdź intencje mszalne
na bieżący tydzień

FACEBOOK

REALIZACJA WITRYNY

Timber by EMSIEN-3 LTD