A- A A+
Archidiecezja Poznańska
Parafia pw. Św. Mikołaja Bpa w Dubinie
Archidiecezja Poznańska
Parafia pw.
Św. Mikołaja Bpa
w Dubinie
Dzisiaj jest:

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

 

Przez bierzmowanie wierni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i jako świadkowie Chrystusa zobowiązani są do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

 

Przygotowanie

Przygotowanie do sakramentu bierzmowania trwa 3 lata (etap uczęszczania do gimnazjum). Oprócz katechezy szkolnej odbywa się ono w grupach podczas spotkań w parafii.

 

Udzielanie sakramentu

Sakramentu udziela się młodzieży która kończy gimnazjum. Liturgia sakramentu odbywa się zasadniczo w parafii kandydata. W uzasadnionych przypadkach bierzmowania udziela się poza parafią zamieszkania.

Dorosłym udziela się tego sakramentu kilka razy w roku w katedrze poznańskiej.

Szafarzem sakramentu jest biskup.

 

Wymagania

Od kandydatów wymaga się:

- regularnego uczestnictwa we Mszach św. w niedziele i święta,

- regularnego przystępowania do sakramentu pokuty,

- uczestnictwa w katechezie szkolnej,

- udziału w spotkaniach przygotowujących do bierzmowania,

- uczestnictwa w nabożeństwach,

- odpowiedzialnego zachowania w kościele i na spotkaniach.

 

Kandydat wybiera sobie imię świętego lub błogosławionego patrona, którego pragnie naśladować w swoim życiu i apostolstwie. Może również pozostać przy imieniu chrzcielnym.

 

Dokumenty

Do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej wymagane są następujące dokumenty:

- metryka chrztu,

- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji,

- w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej.

 

Świadek

Osoba, która przyjęła już sakrament dojrzałości, prowadząca życie chrześcijańskie, wybrana przez kandydata do bierzmowania. Jeśli to możliwe, jest nim jeden z rodziców.

Podstawa prawna
1. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1285 - 1321.
2. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 879 - 896.
3. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 1, Dokumenty, Poznań 2008, nr 588 - 597.
4. Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004 - 2008, T. 2, Statuty, Poznań 2008, nr 522 - 532.

SAKRAMENT POKUTY

W dni powszednie i niedziele
Przed mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca
14.00-15.00, 17.00-18.30

 

MSZE ŚWIĘTE

W dni powszednie
18.30

W niedziele
8.00, 10.30

DPS Osiek
Nie ma mszy św.
ze względu na pandemię

Intencje mszalne

Sprawdź intencje mszalne
na bieżący tydzień

FACEBOOK

REALIZACJA WITRYNY

Timber by EMSIEN-3 LTD